Straumann

Straumann Itero Cadent
Den senaste tekniken på labbet är mottagning av filer vid digital avtryckstagning med Itero Cadent.

Digital avtryckstagning är den nu fullständiga digitala lösningen från avtryckstagning till färdig produkt. Förutom Itero arbetar vi med Straumanns scanners Etkon ES1 och CS2 för framställning av frästa kron- och brokonstruktioner i titan, co-cr och zirkoniumdioxid samt Straumanns övriga materialutbud. Med CS2 kan vi göra skruvretinerade implantatbroar.