Gips

På gipsavdelningen tar vi hand om alla avtryck. Vi arbetar med modellsystemet Zeiser som är en väl beprövad metod för framställning av gipsmodeller med hög precision.
Här jobbar Anni och Carl med att ta fram arbetsmodeller, göra studiemodeller och individuella skedar.

Carl

Carl

Lisa

Lisa