Om företaget

Vi som driver Vänersborgs Tandteknik ab

Mikael Larsson

Laboratoriechef
Tel direct +46 521 27 80 52
mikael@vbgtand.se

Malin Harvigsson

Vice Laboratoriechef
Tel direct +46 521 27 80 51
malin@vbgtand.se

 

 

 
   

Leif Karlsson
Verkställande dir
Tel direct +46 521 27 80 51
leif@vbgtand.se 

Vi är ett medelstort tandtekniskt laboratorium beläget i Vänersborg vid Vänerns sydspets.Vi erbjuder full service med alla slags tandtekniska arbeten. Med vår långa erfarenhet och med vår specialkunskap inom den datastyrda frästekniken kan vi erbjuda allt från traditionellt tandtekniskt arbete till helfrästa brokonstruktioner i helkeramiska material som ex zirkoniumdioxid, helfrästa titanarbeten samt andra helfrästa arbeten i vävnadsvänliga material.

På cad/camsidan arbetar vi med ett antal frässystem på marknaden och samarbetar bl.a. med Straumann, Nobel Biocare, Dentsply/Sirona och Kultzer.
På implantatsidan arbetar vi med alla system som finns på marknaden.

I dagsläget är vi 18 anställda på laboratoriet. Med den samlade kunskapen och kompetensen vi har vill vi ge våra kunder en bra personlig service och leverera produkter med hög kvalitet. Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och registrerad hos Läkemedelsverket och vi är medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund.